НЭВТРЭХ
ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ

Албан байгууллага, үзвэр үйлчилгээний газар, орон сууц гэх мэт бүхий л орчинд зөвхөн зөвшөөрөлтэй хүмүүс нэвтрэх бүс үүсгэх, зөвшөөрөлгүй болон гаднын хүн нэвтрэхийг хориглох хэрэгцээ шаардлага гардаг. Энэ асуудлыг шийдвэрлэх боловсронгуй шийдэл бол нэвтрэх хяналтын систем юм. Нэвтрэх хяналтын систем нь хэрэглэх газраасаа хамаарч шийдлийн олон хувилбартай байж болно.

НЭВТРЭХ ХЯНАЛТЫН СИСТЕМИЙН ТӨРЛҮҮД

Pin код
Соронзон RFID карт
RFID тагууд
Биометрик өгөгдөл:

Манай компани нэвтрэх хяналтын системийг дотоодын зах зээлд нэвтрүүлэн, нийлүүлэлт суурилуулалтын ажлыг хийж ирсэн олон жилийн туршлага, чадавхтай бөгөөд чанар үзүүлэлтээрээ олон улсад танигдсан тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгч, нийлүүлэгчидтэй хамтран ажиллаж таны албан газар, орон сууцны аюулгүй байдалд бүрэн нийцсэн шийдлийг санал болгоно. Олон нөхцөл, зохицуулалт, өндөр нууцлалтай системийг том оффис үйлчилгээний барилга болон тусгай зориулалтад ихэвчлэн ашигладаг бол энгийн PIN код бүхий системийг жижиг байгууллага, дэлгүүр, үйлчилгээний төв, орон сууцны байр зэрэгт ашиглахад тохиромжтой.

НЭВТРЭХ ХЯНАЛТЫН СИСТЕМИЙН ДАВУУ ТАЛ

Орчны хяналт, менежмент сайжрах
Харуул, хамгаалалтын зардал буурах
Өөрийн хүсэлт, шаардлагын дагуу нэвтрэх эрхийг зохион байгуулах
Тухайн бүсэд нэвтэрсэн хүмүүсийн бүртгэлийг хялбар аргаар гаргах
Цаг бүртгэл хөтлөх, түүнийг ашиглаж цалин хөлс бодох

БИДНИЙ ТҮНШҮҮД

ХОЛБОО БАРИХ