ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ
СИСТЕМ

Public Addressing System буюу Зарлан мэдээлэх системийг нэг буюу хэд хэдэн цэгээс тодорхой хязгаарлагдмал хүрээний газар, талбайг хамруулан мэдээлэл түгээх зорилгоор ашигладаг бөгөөд оффисын барилга, орон сууцны хотхон, үйлчилгээний төв, эмнэлэг, сургууль, үйлдвэрийн газрууд зэрэгт хэрэглэхэд тохиромжтой. Манай компани 2005 оноос хойш зарлан мэдээлэх системийг дотоодын зах зээлд нэвтрүүлэн, нийлүүлэлт суурилуулалтын ажлыг хийж гүйцэтгэж байгаа ба чанар үзүүлэлтээрээ олон улсад танигдсан нэр хүнд бүхий тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгч, нийлүүлэгчидтэй хамтран ажилладаг. Хэрэглэгч бүрийн хэрэгцээ шаардлагад тохирсон шийдлийг тусгайлан боловсруулж, мэргэжлийн түвшинд бид нийлүүлж байна.

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ АШИГЛАХАД ТОХИРОМЖТОЙ ГАЗРУУД

Зарлал, мэдээлэл хүргэх
Энтертайнмент үйл ажиллагаа зохион байгуулах
Аюул ослоос сэргийлэх, анхааруулах
Удирдлага, зохион байгуулалтад ашиглах

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМИЙН ТӨРЛҮҮД

АНАЛОГИ
  • Хямд суурилуулалт болон тохиргооны зардалтай
  • Төв өсгөгчтэй
  • Бүсчилсэн байдлаар зарлалт хийнэ
  • Тогтмол, механик хүчний хуваарилалттай
ТООН
  • Нарийн суурилуулалт болон тохиргоотой
  • Төв өсгөгчгүй, IP сүлжээгээр дамжуулдаг
  • Уян хатан, сонгосон бүсээр зарлалт хийнэ
  • Програмчлагдаж болно
  • Ухаалаг хүчний хуваарилалт хийх боломжтой
  • Автоматаар галын аюулын үед нүүлгэн гаргах горим руу шилжинэ

БИДНИЙ ТҮНШҮҮД

БИДНИЙ ХЭРЭГЛЭГЧИД

ХОЛБОО БАРИХ